نگاه تو جواب شد

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 10:56 ق.ظ
طبقه بندی:زور نوشت ، 

 

 

 

 

 

 

 

رو به روی من فقط تو بوده ای
از همان نگاه اولین
از همان زمان که آفتاب
با تو آفتاب شد
از همان زمان که کوه استوار
آب شد
از همان زمان که جستجوی عاشقانه ی مرا
نگاه تو جواب شد


روبه روی من فقط تو بوده ای
از همان اشاره‌٬ از همان شروع
از همان بهانه ای که برگ
باغ شد
از همان جرقه ای که
چلچراغ شد
چارسوی من پر است از همان غروب
از همان غروب جاده
از همان طلوع
از همان حضور تا هنوز


روبه روی من فقط تو بوده ای
من درست رفته ام
در تمام طول راه
دره های سیب بود و
خستگی نبود
در تمام طول راه
یک پرنده پا به پای من
بال می گشود و اوج می گرفت
پونه غرق در پیام نورس بهار
چشمه غرق در ترانه های تازگی
فرصتی عجیب بود
شور بود و شبنم و اشاره های آسمان
رقص عاشقانه ی زمین
زادروز دل
ترانه
چشمک ستاره
پیچ و تاب رود


هرچه بود٬ بود
فرصت شکستگی نبود
در کنار من درخت
چشمه
چارسوی زندگی

روبه روی من ولی
در تمام طول راه
روبه روی من تو
روبه روی من فقط تو بوده ای

 

محمد رضا عبدالملکیان


ترنم از امیدواران...

جمعه 15 بهمن 1389 11:14 ق.ظ
طبقه بندی:زور نوشت ،  زورنا دانلود، 

آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟!


دلم رمیده ی لولی وشی است شورانگیز
دروغ وعده وقتّال وضع ورنگ آمیز
فدای پیرهن چاک ماهرویان باد
هزار جامه ی تقوی وخرقه ی پرهیز
خیال خال تو باخود به خاک خواهم برد
که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
بخواه جام وگلابی به خاک آدم ریز
پیاله برکفنم بند تا سحرگه حشر
به می زدل ببرم هول روز رستاخیز
فقیر وخسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
بیا که هاتف میخانه دوش بامن گفت
که درمقام رضا باش وزقضا مگریز
میان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز


توضیح اضافی برای فرهنگ!

پنجشنبه 29 بهمن 1388 07:33 ب.ظ
طبقه بندی:زور نوشت ، 

گویند اگر سیاست پدر و مادر نمی شناسد(  توضیح اضافی : منظورمان سیاست از نوع لامذهبی آن است ) «فرهنگ» ، پدر و مادر ندارد!گواه حرفمان مشهود است و این هم سند اش:

در این دیار باشگاه ورزشی فرهنگی هم به نشر «فرهنگ»  اهتمام دارد و هم  ادارجات مختلف (  توضیح اضافی : هرچند اساتید کلمه اشتباهی است و باید گفت استادها، ولی به هر حال استاد ها یا  اساتید گویند:کلمه سبزیجات صحیح است ولی ادارجات را می بایست اداره ها نوشت و الخ) که اصلا (توضیح اضافی : منظورمان، اصل و اصالت است –قول می دهم دیگر توضیح اضافی ندهیم ) «فرهنگ» را یدک می کشند و بعضا در قالب ارگان، نهاد ،اداره ، سازمان ،سامانه،پایانه و غیره (توضیح غیر اضافی : ما قول داده ایم توضیح اضافی ندهیم قول که نداده ایم توضیح غیر اضافی ندهیم ؟ اما این بار قول می دهیم توضیح غیر اضافی هم ندهیم به غیر این مورد که: یادمان رفت می خواستیم چه توضیح غیر اضافی بدهیم !) سنگ «فرهنگ» به سینه می زنند.( یادم آمد:«وغیره» بقال سر محله ما  را هم شامل می شود که فرهنگ خاص خودش را اشاعه می دهد ).

 نتیجه این که معلوم نیست متولی «فرهنگ»  کیست و فعلا فرهنگ پدر و مادر مشخصی ندارد که اگر از مخرج و صورت ( قول داده ام توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهم) اضافی ها را کسر کنیم می شود : فرهنگ پدر و مادر ندارد!

فضلا و حکمای قوم ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم) به این نتیجه رسیده اند که «فرهنگ» یکی از زیر ساختها محسوب می شود و دانشمندان ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)  بر این عقیده اند که اگر شما حتی اگر «فرهنگ»  استفاده از فشفشه را نداشته باشید یحتمل با کمی بی دقتی و بی فرهنگی در نحوه استفاده از فشفشه به کره ماه پرتاب خواهید شد که علاوه بر خطرات جانی احتمال صدمات فراوان مالی را هم به دنبال دارد ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)

پس به زور هم که شده اثبات کردیم : «فرهنگ» از زیر ساختها محسوب می شود و ساختن بدون این زیر ساخت عواقب بسیار بدی به دنبال دارد که از توضیح اضافه و غیر اضافه اجتناب می کنیم .

با توجه به دو نکته بالا و باز کسر صورت و مخرج های اضافی ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم) به این نتیجه رسیدیم که :هرچند «فرهنگ»  از زیر ساختها به شمار می آید ولی کلمه «فرهنگ»  به خودی خود  پدر و مادر ندارد و باید به دنبال پدر و مادرش گشت چرا که علف خرس نیست که از زیر بوته بعمل بیاید .

پس باید کار فرهنگی انجام داد تا فرهنگ را  عمیقا شناخت چرا که  «فرهنگ»  در تعاریف  کلیشه ای  و سخنرانی کلیشه ای تر  یافت نمی شود والا فرهنگ برای خود پدرها و مادر های ناخوانده فراوان دارند . ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)

بنا به قانون مثلث متساوی الساقین  که می گوید اگر طول دو نیمساز یک مثلث هم اندازه باشند آنگاه آن مثلث متساوی الساقین است فرهنگ دو ضلع دقیقا مساوی دارد که آن را می توان به دو بخش مردم و مسئولین تقسیم کرد فرهنگ مردم را در آداب و رسوم و هنجار و نا هنجاری ها می توان جستجو کرد و فرهنگ مسئولین را هم ایضا ...

 چون در  اینجا ودر  این مجال اندک نمی توان پیرامون  «فرهنگ»  بیش از این روده درازی کرد  پس شما  پیدا کنید پرتقال فروش را با داشتن این مفروضات :

الف:  باید  برخی بدانند فرهنگ با نصب بنر های  بزرگ جلوی در  اداره ها  که به بیان عملکرد و وظیفه ذاتی آنها محسوب می شود به وجود نمی آید و این کار کاملا غیر فرهنگی است    ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)

ب: مردم می دانند انجام وظیفه و منت گذاشتن بر سر مردم با فرهنگ خدمت در تناقض است ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)

ج. مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید چرا که مردم بوی ها را در جای خودش خوب حس می کنند ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)

د.  هر چند سفر سوم برای فرهنگ خیلی دیر هنگام است ولی زعمای قوم  ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)می گویند: والدین فرهنگ  به خاطر عده ای مسئول نما! دق مرگ شده اند. رییس جمهور به داد فرهنگ برسد ،چرا که حتی کار   فرهنگی آنها پدر فرهنگ را در آورده است!  ( قول داده ایم توضیح اضافی و غیر اضافی  ندهیم)


ما را به درجه استادی نشانده اند!

دوشنبه 27 آبان 1387 03:21 ب.ظ
طبقه بندی:زور نوشت ، 

 

درس فرصت طلبی 3
فصل ارتباط با رییس
 (استاد دستمالچی)

اشاره : ما را به درجه استادی نشانده اند! تقصیر ما هم نیست، نویسنده این سطور خواسته است  یک معاون رییس با تجربیات خاص خود در مقام استادی قرار گیرد .

تا اینجا چند هفته ای است با موضوع فرصت طلبی و چالشهای پیش رو با شما همراه بوده ایم والطاف بی کران نگارنده شامل حال « دستمالچی » بعنوان نمونه ای از خروار خروار معاون رییس قابل تقدیر است . قبلا از زحمات تمامی عوامل روزنامه سرخاب قدردانی می نمایم که فرصتی طلایی را برای انتقال تجربیات یک دستمالچی اصیل فراهم کردند .


وقتی شما یک دستمالمند می شوید

یکشنبه 26 آبان 1387 10:32 ق.ظ
طبقه بندی:زور نوشت ، 

  درس فرصت طلبی 2

فصل ارتباط با رییس

 (استاد دستمالچی )

هفته گذشته هشت مورد از راه کارهای مهم پیرامون استفاده بهینه از فرصتها و فرصت طلبی ها و چالشهای پیش رو به طور اجمال بیان گردید.آنچه باید به این گفته ها اضافه شود:

 

همیشه خونسرد باقی بمانید. قصد شما خوشحال کردن رییس است و نباید به این موضوع فکر کنید که ممکن است رییس در قبال شما چه واکنشی نشان داده و چه خیال بافی هایی در ذهن خود انجام دهند. اگر این کار را انجام دهید، آنوقت تمام تاثیر این کار نمایان خواهد شد، و تبدیل به یک دستمالمند ( مقامی در رتبه دستمالچی ها ) می شوید که فقط در پی راضی کردن رییس است.باید بدانید  کسی که


« کلم » هم شعور پیدا می کنند

سه شنبه 14 آبان 1387 12:53 ب.ظ
طبقه بندی:زور نوشت ، 

 ...

 

درس فرصت طلبی 1

فصل ارتباط با رییس

 (استاد دستمالچی  )

 همین حالا ازفرصت باقی مانده استفاده کنید و به روابط خودتان با رییس بیندیشید . راز موفقیت شما با این کتابهای مزخرف موفقیت به دست نمی آید . خودتان را جای رییس خود بگذارید و رییس خود را جای خودتان ، 

هر چند می دانم وحشتناک است ولی جرئت این کار را داشته باشید . فرصت طلبی  یعنی اینکه بتوانید دیگران را به سوی خود جذب کنید. این خصلت اخلاقی به مرور زمان بدست می آید، این صفت اکتسابی است و با کمی تمرین به راحتی قابل دسترسی خواهد بود.


فرصت و فرصت طلبی را مغتنم بشمارید

سه شنبه 7 آبان 1387 10:26 ق.ظ
طبقه بندی:زور نوشت ، 

 

 ما (دستمالچی‌ها) نوعاً افراد کارکشته مجموعه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آییم.به‌هرحال هر رئیسی یک‌‌روزی می‌آید و روز دیگر می‌رود و تاریخ نشان‌داده‌است که اریکه سلطنت بر هیچ رئیسی وفا نکرده‌است .

و هیچ رئیسی هم در این مسند دوام نیاورده‌است.ماها (دستمالچی‌ها) بر عکس این موضوع به‌رسم ماندگاری،در همه دوران ها پابرجاییم و همچون شبکه‌های مافیایی در هر مجموعه و در هر زمینه‌ای مهارت لازم را دارا می باشیم.


 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  

روزنوشت مرسوم اهالی وب را تبدیل به « زورنوشت » کرده ایم، چرا که روزنوشت نسبت به اتفاقات روزانه بیشتر تحمیلی نوشته می شود تا انتخابی ! خبرگزاری زورنا خبرهایی از گذشته و حال و آینده را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد که این مقوله خبررسانی برای اولین بار آن هم در شهر اولینها در نوع خود بی نظیر می نماید...


تازه ترین و مهمترین خبرها را در این جا بخوانید:

نظرسنجی

 • شما زورنا را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

تصویر روز

وضعیت آب و هوا

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic