. روزنوشت مرسوم اهالی وب را تبدیل به « زورنوشت » کرده ایم، چرا که روزنوشت نسبت به اتفاقات روزانه بیشتر تحمیلی نوشته می شود تا انتخابی ! خبرگزاری زورنا خبرهایی از گذشته و حال و آینده را در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد که این مقوله خبررسانی برای اولین بار آن هم در شهر اولینها در نوع خود بی نظیر می نماید... tag:http://patoghkhana.mihanblog.com 2020-06-04T04:34:14+01:00 mihanblog.com برایت آب آورده‌ام، تشنه نیستی؟ 2012-01-04T15:03:23+01:00 2012-01-04T15:03:23+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/235 خبرنگار Zoor News Agency وقتی قرار است سقف آسمان آنقدر پایین بیاید که مردم زمین ابرهای باران زا را از نزدیک با دو دستشان لمس کنند حتما اتفاق شگرفی در راه است.بی شک درک لطافت باران اینچنینی در خیال مردمان زمینی به همان فاصله دور آسمان و زمین برمی گردد که ماها عادتی دیرینه به اندازه کردن آن داریم.باران بی وقفه می بارد و من پاهایم را برهنه می کنم تا به راحتی و به دور از دغدغه خیس شدن در مرمرین صحن نیمه مسقفی که برای ماه تدارک دیده اند قدم بزنم و ناخود آگاه با تشنگی عمیقی که از فرط خشکسالی های چندین هزار ساله است طلب آب

وقتی قرار است سقف آسمان آنقدر پایین بیاید که مردم زمین ابرهای باران زا را از نزدیک با دو دستشان لمس کنند حتما اتفاق شگرفی در راه است.بی شک درک لطافت باران اینچنینی در خیال مردمان زمینی به همان فاصله دور آسمان و زمین برمی گردد که ماها عادتی دیرینه به اندازه کردن آن داریم.
باران بی وقفه می بارد و من پاهایم را برهنه می کنم تا به راحتی و به دور از دغدغه خیس شدن در مرمرین صحن نیمه مسقفی که برای ماه تدارک دیده اند قدم بزنم و ناخود آگاه با تشنگی عمیقی که از فرط خشکسالی های چندین هزار ساله است طلب آب نمایم.
آری آب
آب و باز هم آب
و هزارن سال هم آب
یا باب الحوائج با قمر بنی هاشم ، آب !
این احساس عطش و تشنگی عمیق اجابت کدامین دعایی است که این گونه مستجاب می شود و این واژه ها چگونه در کالبد ذهنم به هم پیوند می خورند که براستی نمی شود از خواهش چشمان کسی که درخواست آب می کند به راحتی آب خوردنی گذشت!
برایت آب آورده‌ام، تشنه نیستی؟
این جمله را می گویی و می گذری اما گذارت به جایی می افتتد که عقلت و حتی دلت در درک و حس آن بسیار غریبند و قریب!
سقف آسمان  نزدیک است و تو می بینی این همه را ...
اما کودکی را می مانی که هنوز به غیر از گریه هیچ واژه را نیاموخته است.
حتی گفتن آب را هم بلد نیستی و باید گریه ها سر دهی شاید آب بیاورندت!

دوباره آن روزهای آبی را به یاد می آوری و آن شاعر نام آشنای قدیمی و بی اختیار زمزمه می کنی :

می‌ترسم، مضطربم
و با آن که می‌ترسم و مضطربم
باز با تو تا آخرِ دنیا هستم
می‌آیم کنار گفتگویی ساده
تمام رویاهایت را بیدار می‌کنم
و آهسته زیر لب می‌گویم
برایت آب آورده‌ام، تشنه نیستی؟
فردا به احتمال قوی باران خواهد آمد.
تو پیش‌بینی کرده بودی که باد نمی‌آید
با این همه ... دیروز
پی صدائی ساده که گفته بود بیا، رفتم،
تمام رازِ سفر فقط خوابِ یک ستاره بود!
...
خسته‌ام ریرا!
می‌آیی همسفرم شوی؟
گفتگوی میان راه بهتر از تماشای باران است
توی راه از پوزش پروانه سخن می‌گوئیم
توی راه خوابهامان را برای بابونه‌های درّه‌ای دور تعریف می‌کنیم
باران هم که بیاید
هی خیس از خنده‌های دور از آدمی، می‌خندیم،
بعد هم به راهی می‌رویم
که سهم ترانه و تبسم است
مشکلی پیش نمی‌آید
کاری به کار ما ندارند ری‌را،
نه کِرمِ شبتاب و نه کژدمِ زرد.

وقتی دستمان به آسمان برسد
وقتی که بر آن بلندیِ بنفش بنشینیم
دیگر دست کسی هم به ما نخواهد رسید
می‌نشینیم برای خودمان قصه می‌گوئیم
تا کبوترانِ کوهی از دامنه‌ی رویاها به لانه برگردند.

غروب است
با آن که می‌ترسم
با آن که سخت مضطربم،
باز با تو تا آخر دنیا خواهم آمد.

]]>
فی بعدها عذاب فی قربها السلامه 2011-11-03T11:03:41+01:00 2011-11-03T11:03:41+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/234 خبرنگار Zoor News Agency از خـون دل نوشـتـم نـزدیک دوسـت نـامـهانی رایت دهرا من هجـرک الـقـیامههمانا سختی روزگار را در هجران و فراق تو را همانند روز قیامت دیدم دارم من از فـراقـش در دیده صـد عـلـامـتلیسـت دموع عینی هذا لنا العـلامهآیا این اشک چشم تنها علامت عشق ما نیستهـر چــنـد کآزمــودم از وی نــبــود ســودممن جـرب المجـرب حـلت بـه الندامههر کس آزموده را بیازماید جز پشیمانی چیزی عایدش نمی شودپـرسـیدم از طـبـیبـی احـوال دوسـت گفتـا فی بعدها عذاب فی قربها السلامهدر دوریش عذاب است در نزدیکیش سلامتگـفـتـم ملـامت آید

از خـون دل نوشـتـم نـزدیک دوسـت نـامـه

انی رایت دهرا من هجـرک الـقـیامه

همانا سختی روزگار را در هجران و فراق تو را همانند روز قیامت دیدم 

دارم من از فـراقـش در دیده صـد عـلـامـت

لیسـت دموع عینی هذا لنا العـلامه

آیا این اشک چشم تنها علامت عشق ما نیست

هـر چــنـد کآزمــودم از وی نــبــود ســودم

من جـرب المجـرب حـلت بـه الندامه

هر کس آزموده را بیازماید جز پشیمانی چیزی عایدش نمی شود

پـرسـیدم از طـبـیبـی احـوال دوسـت گفتـا

فی بعدها عذاب فی قربها السلامه

در دوریش عذاب است در نزدیکیش سلامت

گـفـتـم ملـامت آید گـر گـرد دوسـت گـردم

و الـلـه مـا رایـنـا حــبــا بــلـا مـلـامـه

به خدا دوست داشتنی  را بدون سرزنش و ملامت ندیدیم

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

حـتـی یذوق منه کـاسـا من الکرامه


تا جام كرامتی از آن شراب بنوشد


]]>
مكعب مربی ما روی تشك! 2011-10-10T12:33:24+01:00 2011-10-10T12:33:24+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/233 خبرنگار Zoor News Agency این خبر کاملا جدی است لطفا نخندید! كاظم اسماعیل زاده گفت: نباید درگیری‌های مسابقات كشتی قهرمانی كشور به پای ما نوشته شود. سرپرست هیات كشتی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار كشتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: فیلم درگیری‌ها را داریم. اتفاقاتی افتاد كه از یك سوء تفاهم كوچك به وجود آمد. مربی تیم لرستان قصد اعتراض كردن داشت، اما داوران مكعب او را در اختیارش نگذاشته بودند. به همین خاطر وی مكعب مربی ما را روی تشك انداخت. مربی ما هم تصور كرد كه مربی لرستان قصد داشته ما را معت این خبر کاملا جدی است لطفا نخندید!

كاظم اسماعیل زاده گفت: نباید درگیری‌های مسابقات كشتی قهرمانی كشور به پای ما نوشته شود.
سرپرست هیات كشتی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار كشتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: فیلم درگیری‌ها را داریم. اتفاقاتی افتاد كه از یك سوء تفاهم كوچك به وجود آمد. مربی تیم لرستان قصد اعتراض كردن داشت، اما داوران مكعب او را در اختیارش نگذاشته بودند. به همین خاطر وی مكعب مربی ما را روی تشك انداخت. مربی ما هم تصور كرد كه مربی لرستان قصد داشته ما را معترض جلوه دهد تا داوران یك امتیاز به ضرر كشتی‌گیر ما بدهند به همین خاطر مربی ما به روی تشك رفت و با مربی لرستان به خاطر حركتش برخورد كرد. 
وی ادامه داد: یك سوء تفاهم این بود و سوء تفاهم دیگر هم به لرستانی بودن كشتی‌گیر حریف و سرمربی تیم ملی مربوط می‌شد. اعضای تیم ما فكر می‌كردند چون غلامرضا محمدی لرستانی است قصد حمایت از كشتی‌گیر لرستان را دارد، در حالی كه این ها همه سوء تفاهم بود. 
اسماعیل زاده در مورد نفرات درگیر در حادثه گفت: مجموعا از بچه های تیم ما یك نفر كه آن هم مربی مان بود روی تشك بود و بقیه جزو تیم ما نبودند. نمی دانیم آن‌هایی كه زد و خورد می‌كردند مال كجا بودند. نباید زد و خورد آن‌ها را به پای تیم آذربایجان شرقی گرفت. مربی ما نیز اگر حركتی كرده قصد دفاع از حقش را داشته و مربی حریف نباید مكعب تیم ما را برای اعتراض به روی تشك می‌انداخت. 
اسماعیل‌زاده در پایان گفت: از یك مساله كوچك، اتفاقاتی در مسابقات قهرمانی كشور رخ داد كه شرم آور بود. اگر نیروی انتظامی در سالن حضور داشت و از حضور افراد غیر مسئول روی تشك مسابقه جلوگیری می‌كرد، این اتفاقات تاسف بر انگیز رخ نمی داد.
گفتنی است در فینال وزن 55 کیلوگرم که بین فرید دژم‌خوی از آذربایجان شرقی و عبدالله فولادوند از لرستان برگزار می‌شد، پس از برنده اعلام شدن دژم‌خوی مربی لرستان نسبت به این رای اعتراض کرد که همین امر باعث ایجاد درگیری فیزیکی بین آن‌ها شد

  

]]>
تغییر کاربری دریاچه ارومیه از شور به شیرین 2011-09-11T09:59:32+01:00 2011-09-11T09:59:32+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/232 خبرنگار Zoor News Agency   فاز اول آسفالت دریاچه ارومیه در حال انجام است یکی از پیش بینی های تاریخی درمورد دریاچه ارومیه به وقوع پیوست و با همت مسئولین و مردم، دریاچه ارومیه تغییر کاربری داد.به گزارش خبرنگار حوزه وغیره زورنا اروم آرتمیاپور مسئول ثبت تاریخی دریاچه ارومیه اظهار داشت: از آنجا که نمک همراه با آب این دریاچه در روزهای گذشته به کلی خشک شد با تصویب شورای عالی گسترش صنعت گردشگری و صنایع دستی- تاریخی دریاچه ارومیه ،بخش عمده ای از دریاچه ارومیه را آسفالت کردیم.وی ضمن اشاره به این نکته که قبل
 

فاز اول آسفالت دریاچه ارومیه در حال انجام است

یکی از پیش بینی های تاریخی درمورد دریاچه ارومیه به وقوع پیوست و با همت مسئولین و مردم، دریاچه ارومیه تغییر کاربری داد.
به گزارش خبرنگار حوزه وغیره زورنا اروم آرتمیاپور مسئول ثبت تاریخی دریاچه ارومیه اظهار داشت:

از آنجا که نمک همراه با آب این دریاچه در روزهای گذشته به کلی خشک شد با تصویب شورای عالی گسترش صنعت گردشگری و صنایع دستی- تاریخی دریاچه ارومیه ،بخش عمده ای از دریاچه ارومیه را آسفالت کردیم.
وی ضمن اشاره به این نکته که قبل از آسفالت قیرگونی کامل هم صورت گرفته است که این کار در جهت تغییر کاربری این دریاچه نقش مهمی را ایفا خواهد نمود، اظهار داشت: برای اینکه پس از این آبهای جاری رودخانه ها در دریاچه ته نشین نشوند و نمک های موجود از این به بعد آب این دریاچه را شور نکنند فاز اول آسفالت دریاچه ارومیه در مرحله بهره برداری است و در فازهای بعدی جهت جلوگیری از تبخیر آب این دریاچه کل مجموعه مسقف سازی خواهد شد.
آرتیمیان پور افزود: تغییر کاربری دریاچه ارویه به عنوان یک دریاچه کاملاً شور به
دریاچه ای شیرین تبعات زیست محیطی و تاریخی گردشگری بسزایی به همراه خواهد داشت.
مسئول ثبت تاریخی دریاچه ارومیه، افزود: در جای جای این دریاچه مکانهای مناسب برای گردشگران ایجاد شده است که برای نمونه می توان تورهای بازدید از جزایر تاریخی طبیعی دریاچه، بازار تاریخی تفریحی سواحل دریاچه، نمونه های تاکسودومی شده موجوداتی بنام آرتمیا ارومیانا، پخش صدای امواج دریاچه همراه با فیلمهای قدیمی از آب شور این دریاچه، بازدید از شاهکار تاریخی هنری پل میانگذر دریاچه ارومیه ،جک حوزی و سونا با امکانات جنبی جهت حمام آفتاب در سواحل مصنوعی، شهر بازی و استخر توپ برای بچه ها و هتل های چند ستار ه و دیگر امکانات زیست محیطی آن اشاره کرد.
وی ابراز امیدواری کرده است با آسفالت کامل دریاچه ارومیه و تغییر کاربری اقداماتی صورت بگیرد که عبرت گذشتگان گردد.
عضو شورای عالی گسترش صنعت گردشگری و صنایع دستی- تاریخی دریاچه ارومیه ،در پایان گفت: در سیزده سال گذشته پیش بینی ها بر آن بود که آب دریاچه ارومیه 15 سال بعد از آن تاریخ خشک خواهد شد ولی به همت تمامی عزیزان در سال 1400 توانستیم فاز اول آسفالت دریاچه ارومیه را تا مرحله بهره برداری به پیش بریم و  در آینده نه چندان دور این دریاچه همراه با مجموعه جزایر تاریخی طبیعی  و دیگر امکانات آن به عنوان منطقه گردشگری و توریستی« قناری 2» توانایی جذب توریست از اقصا نقاط جهان را خواهد داشت .

]]>
پرونده اتهامات بسته شد 2011-09-10T07:18:28+01:00 2011-09-10T07:18:28+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/231 خبرنگار Zoor News Agency خرسی که خودکشی کرد     یک قلاده خرس قهوه ای بار دیگر یاد و خاطره خرس های  قهوه ای و دوستانش را یادآوری کرد که روزی روزگاری جهت طی مدارج عالی دانشگاهی به دانشگاه آزاد اسلامی تبریز وارد شده بود و در آن جا به خاطر بی تدبیری همین سازمان عریض و طویل محیط زیست در سال های نه چندان دور در اثر حادثه اصابت گلوله جان به جان آفرین تسلیم کرده بود.و اینک باز؛ نه دستان استکبار جهانی که بل پیری و بی دندانی یک خرس قهوه ای (بابا خرسی) باعث شد وی به خاطر شکم صاحب مرده اش دست به خلاف کاری و از د خرسی که

خودکشی کرد

 

 


یک قلاده خرس قهوه ای بار دیگر یاد و خاطره خرس های  قهوه ای و دوستانش را یادآوری کرد که روزی روزگاری جهت طی مدارج عالی دانشگاهی به دانشگاه آزاد اسلامی تبریز وارد شده بود و در آن جا به خاطر بی تدبیری همین سازمان عریض و طویل محیط زیست در سال های نه چندان دور در اثر حادثه اصابت گلوله جان به جان آفرین تسلیم کرده بود.
و اینک باز؛ نه دستان استکبار جهانی که بل پیری و بی دندانی یک خرس قهوه ای (بابا خرسی) باعث شد وی به خاطر شکم صاحب مرده اش دست به خلاف کاری و از دیوار باغ مردم بالا آمدن نماید و ما مردم فهیم استان ضمن محکوم کردن این کار ضد بشری خرس قهوه ای و خرس های قهو ه ای که از موقعیت خود سو استفاده می نمایند، اعلام می داریم:
1.خرس های قهوه ای متجاوز باید بدانند جایی که می توان شکم خود را با مورچه و نمی دانم عسل کنده های درختان سیر کرد، در صورت مشاهده این گونه رفتار های شنیع (طمع به میوه درختان مردم) با مشت محکم و گلوله آهنین جواب آنها را خواهیم داد.
2.مردم شریف استان تا این لحظه متوجه نشده اند اگر چه تفنگ به همراه گلوله بیهوش کننده در اسرع وقت موجود نبوده و یا بوده و امکان استفاده از آن مقدور نبوده است، آیا تور شکار و یا قفسی آهنین که نوعی ازآن در باغ پرندگان باغلارباغی هم موجود می باشد در حیاط این اداره زیست محیطی بوده است یا نه و اصلا یک بابا خرسی خشمگین را می شود طور دیگری به دام انداخت یا خیر؟


3. جناب بیوک آقای رییسی اعلام کردند : برخورد احساسی روستاییان با خرس زخمی و اتفاق نظر برای کشتن آن را در شرایط موجود غیرقابل کنترل توصیف بودو در شرایطی که ماموران نیروی انتظامی موفق به متفرق کردن مردم نبودند، عوامل اجرایی محیط زیست شرایط لازم را برای انجام صحیح ماموریت خود تشخیص نداده و از شلیک اسلحه بیهوشی خودداری کردند.
در اینجا ما مردم اعلام می داریم که با تمام احساسات موجود راضی نیستیم از دماغ مورچه ای خونی به زمین بچکد! و چون نمی توانیم هیچ کس را متهم نماییم در این سانحه غیر هوایی راننده این خرس را متهم اصلی می دانیم و اعلام می داریم خرس قهوه ای مذکور خودکشی کرده و در یک مرگ خود خواسته معدوم شد که با این رای  پرونده را مختومه و در برابر انتقاد یبوک آقای رییسی اعلام می داریم اداره محیط زیست استان آذربایجان شرقی به هیچ عنوان متهم نمی باشد .


4. هرچند پرونده این خرس متجاوز خوشبختانه توسط ما بسته شد اما به گزارش یک سایت خبری  در تبریز یک قلاده روباه در حوالی خیابان باغشمال تبریز به طرز فجیعی از پای در آمده است که پرونده این قلاده معدوم را با تمام متهمان همچنان باز اعلام می داریم!

]]>
سند 17 راه برد استراتژیک + عکس 2011-09-07T04:29:26+01:00 2011-09-07T04:29:26+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/230 خبرنگار Zoor News Agency دانلود ترجمه گویای قرآن به زبان ترکی 2011-08-01T09:56:49+01:00 2011-08-01T09:56:49+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/229 خبرنگار Zoor News Agency       سورة الفاتحة                            سورة البقرةسورة آل عمران سورة المائدةسورة الأنعام         -------------------------------------------------     


 


 


 


 


  

سورة الفاتحة                         

  سورة البقرة

سورة آل عمران

سورة المائدة

سورة الأنعام         

-------------------------------------------------     

]]>
این بار« بانوراما »! 2011-07-04T07:24:18+01:00 2011-07-04T07:24:18+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/227 خبرنگار Zoor News Agency سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را   کلیک  کنید!! سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها به باران
برسان سلام ما را

  

کلیک  کنید!!

]]>
شبکه بهداشت و درمان استان با هموفیلی چقدر آشناست؟! 2011-06-27T07:42:30+01:00 2011-06-27T07:42:30+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/225 خبرنگار Zoor News Agency ]]> پانوراماهایی از تبریز... 2011-06-21T07:32:31+01:00 2011-06-21T07:32:31+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/222 خبرنگار Zoor News Agency ائل گولی1ائل گولی 2ائل گولی 3ائل گولی 4عمارت شهرداری تبریزپل قاریداخل مسجد كبودمسجد كبودبازار مظفریهصاحب الامرموزه قاجارموزه قاجار هادی درخشان متولد ۲۱ خرداد ۱۳۶۶ تبریز است و با عکاسی از نماهای متعدد اماکن تاریخی تبریز، آنها را در کنار هم قرار داده و تصاویری سه بعدی با قابلیت حرکت و زوم روی نقاط  طراحی وتوانسته است بر روی سایت 360cities.ne که سایتی معتبر در زمینه تصاویر سه بعدی از شهر های جهان است قرار دهد. منبع+ 
ائل گولی1ائل گولی 2ائل گولی 3ائل گولی 4عمارت شهرداری تبریزپل قاریداخل مسجد كبودمسجد كبودبازار مظفریهصاحب الامرموزه قاجارموزه قاجار

هادی درخشان متولد ۲۱ خرداد ۱۳۶۶ تبریز است و با عکاسی از نماهای متعدد اماکن تاریخی تبریز، آنها را در کنار هم قرار داده و تصاویری سه بعدی با قابلیت حرکت و زوم روی نقاط  طراحی وتوانسته است بر روی سایت 360cities.ne که سایتی معتبر در زمینه تصاویر سه بعدی از شهر های جهان است قرار دهد.

منبع+ 

]]>
علی را نداریم! + دانلود 2011-06-15T04:23:35+01:00 2011-06-15T04:23:35+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/224 خبرنگار Zoor News Agency علی را نداریم!                دانلود              :: وحید جلیلوند::   -------------------------------------------------------------- «علیّ الاهورا» این شعر حافظ ایمانی را با صدای وحید جلیلوند  دانلود  کنید «از منتهای حد‌ّ تصوّر تا ابتدای نام بلندت راهی هزار مرتبه شیری‌ست چون كهكشانِ مهرِ كمندت معنا، گران و كلك من الكن عهدی اگر

علی را نداریم!                دانلود              :: وحید جلیلوند::  

--------------------------------------------------------------

«علیّ الاهورا»

این شعر حافظ ایمانی را با صدای وحید جلیلوند  دانلود  کنید


«از منتهای حد‌ّ تصوّر
تا ابتدای نام بلندت
راهی هزار مرتبه شیری‌ست
چون كهكشانِ مهرِ كمندت

معنا، گران و كلك من الكن
عهدی اگر عتیق شود عشق
حتّی اگر شهید نباشم
در خون خود عقیق شود عشق

]]>
نگاه تو جواب شد 2011-05-16T06:26:47+01:00 2011-05-16T06:26:47+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/221 خبرنگار Zoor News Agency               رو به روی من فقط تو بوده ایاز همان نگاه اولیناز همان زمان که آفتاببا تو آفتاب شداز همان زمان که کوه استوارآب شداز همان زمان که جستجوی عاشقانه ی مرانگاه تو جواب شد روبه روی من فقط تو بوده ایاز همان اشاره‌٬ از همان شروعاز همان بهانه ای که برگباغ شداز همان جرقه ای کهچلچراغ شدچارسوی من پر است از همان غروباز همان غروب جادهاز همان طلوعاز همان حضور تا هنوز روبه روی من فقط تو بوده ایمن درست رفته امدر تمام طول راهدره های سیب بود وخستگی نبوددر تم

 

 

 

 

 

 

 

رو به روی من فقط تو بوده ای
از همان نگاه اولین
از همان زمان که آفتاب
با تو آفتاب شد
از همان زمان که کوه استوار
آب شد
از همان زمان که جستجوی عاشقانه ی مرا
نگاه تو جواب شد


روبه روی من فقط تو بوده ای
از همان اشاره‌٬ از همان شروع
از همان بهانه ای که برگ
باغ شد
از همان جرقه ای که
چلچراغ شد
چارسوی من پر است از همان غروب
از همان غروب جاده
از همان طلوع
از همان حضور تا هنوز


روبه روی من فقط تو بوده ای
من درست رفته ام
در تمام طول راه
دره های سیب بود و
خستگی نبود
در تمام طول راه
یک پرنده پا به پای من
بال می گشود و اوج می گرفت
پونه غرق در پیام نورس بهار
چشمه غرق در ترانه های تازگی
فرصتی عجیب بود
شور بود و شبنم و اشاره های آسمان
رقص عاشقانه ی زمین
زادروز دل
ترانه
چشمک ستاره
پیچ و تاب رود


هرچه بود٬ بود
فرصت شکستگی نبود
در کنار من درخت
چشمه
چارسوی زندگی

روبه روی من ولی
در تمام طول راه
روبه روی من تو
روبه روی من فقط تو بوده ای

 

محمد رضا عبدالملکیان

]]>
ای هم تو موج و هم تو ساحل! 2011-05-07T08:11:13+01:00 2011-05-07T08:11:13+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/220 خبرنگار Zoor News Agency با هیچ زن جز تو دل دریا شدن نیست یاراییِ در گیر توفانها شدن نیستدر خورد تو، ای هم تو موج و هم تو ساحل!جز ناخدای کشتی مولا شدن نیستتو نور چشم مصطفی و کس به جز تودر شان شمع محفل طاها شدن نیستتو مادر سبطینی و غیر از تو کس رااهلیّت صدّیقهی کُبرا شدن نیستجز تو زنی را شوکت در باغ هستیسرو چمان عالم بالا شدن نیستجز با تو شان گم شدن از چشم مردموانگاه در چشم خدا پیدا شدن نیستنخلی که تو در سایهاش آسودی او رادر سایهی تو، حسرت طوبا شدن نیستای عالم امکان خبر، تو مبتدایشآن جملهای که درخور معنا شدن نیستسنگ ص

با هیچ زن جز تو دل دریا شدن نیست

یاراییِ در گیر توفانها شدن نیست


در خورد تو، ای هم تو موج و هم تو ساحل!
جز ناخدای کشتی مولا شدن نیست

تو نور چشم مصطفی و کس به جز تو
در شان شمع محفل طاها شدن نیست

تو مادر سبطینی و غیر از تو کس را
اهلیّت صدّیقهی کُبرا شدن نیست

جز تو زنی را شوکت در باغ هستی
سرو چمان عالم بالا شدن نیست

جز با تو شان گم شدن از چشم مردم
وانگاه در چشم خدا پیدا شدن نیست

نخلی که تو در سایهاش آسودی او را
در سایهی تو، حسرت طوبا شدن نیست

ای عالم امکان خبر، تو مبتدایش
آن جملهای که درخور معنا شدن نیست

سنگ صبور مردی از آنگونه بودن
با هیچ زن ظرفیّت زهرا شدن نیست

حسین منزوی 

]]>
بیست و چهار ساندیس سالم بگیر و بعد 2011-04-07T08:44:08+01:00 2011-04-07T08:44:08+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/219 خبرنگار Zoor News Agency در هر نشست و کنگره و هر همایشیساندیس می دهند که تشکیل می شود ساندیس، محور است به هر بحث و بررسیسالن ز شوق اوست که تکمیل می شود بیست و چهار ساندیس سالم بگیر و بعدجلدش به هم بدوز که زنبیل می شود تکمیلی این شعر وزین و محکم و قرص را این جا  و در لوح بخوانید در هر نشست و کنگره و هر همایشی

ساندیس می دهند که تشکیل می شود

ساندیس، محور است به هر بحث و بررسی

سالن ز شوق اوست که تکمیل می شود

بیست و چهار ساندیس سالم بگیر و بعد

جلدش به هم بدوز که زنبیل می شود


تکمیلی این شعر وزین و محکم و قرص را این جا  و در لوح بخوانید
]]>
ترنم از امیدواران... 2011-02-04T07:44:57+01:00 2011-02-04T07:44:57+01:00 tag:http://patoghkhana.mihanblog.com/post/217 خبرنگار Zoor News Agency آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟! دلم رمیده ی لولی وشی است شورانگیزدروغ وعده وقتّال وضع ورنگ آمیزفدای پیرهن چاک ماهرویان بادهزار جامه ی تقوی وخرقه ی پرهیزخیال خال تو باخود به خاک خواهم بردکه تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیزفرشته عشق نداند که چیست ای ساقیبخواه جام وگلابی به خاک آدم ریزپیاله برکفنم بند تا سحرگه حشربه می زدل ببرم هول روز رستاخیزفقیر وخسته به درگاهت آمدم رحمیکه جز ولای توام نیست هیچ دست آویزبیا که هاتف میخانه دوش بامن گفتکه درمقام رضا باش وزقضا مگریزمیان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست

آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟!


دلم رمیده ی لولی وشی است شورانگیز
دروغ وعده وقتّال وضع ورنگ آمیز
فدای پیرهن چاک ماهرویان باد
هزار جامه ی تقوی وخرقه ی پرهیز
خیال خال تو باخود به خاک خواهم برد
که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
بخواه جام وگلابی به خاک آدم ریز
پیاله برکفنم بند تا سحرگه حشر
به می زدل ببرم هول روز رستاخیز
فقیر وخسته به درگاهت آمدم رحمی
که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
بیا که هاتف میخانه دوش بامن گفت
که درمقام رضا باش وزقضا مگریز
میان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز

]]>