در پی سنت حسنه انتخاب 5 چهره تاثیر گذار تبریز در سال 89 برگزار می شود:

 انتخاب سیب زمینی ترین
 چهره های تبریز

 


همزمان با اجرای طرح موفقیت آمیز انتخاب 5 چهره تاثیر گذار تبریز  توسط نشریه فخیمه آذرپیام ،و با نگاهی به افق انتخاب سریعترین دختر  و  پسر در سراسر آذربایجانشرقی ؛خبرگزاری زورنویسان ایران (زورنا) بخاطر این که از قافله عقب نیفتدانتخاب  5 چهره یرالما یا به عبارتی بی خاصیت تبریز را با توجه به هدفمند کردن یارانه ها و مصرف بهینه افراد در مشاغل و حرفه های گوناگون برگزار می نماید.
به گزارش زورنا به نقل از خودش این کار باعث خواهد شود افرادمنتخب و چهره های برتر  یرالمای تبریز فکری به حال خود نمایند و برای ادامه حیات فرهنگی و هنری یا صنعتی و اقتصادی و یا جامعه و فرهنگ و غیره خود بیشتر بیاندیشند! و درجهت مصرف بهینه و هدفمند خود اقدامات لازم را مبذول فرمایند! 
دوستان عزیز می توانند در 4 حوزه مختلف یعنی فرهنگ و هنر- صنعت و اقتصاد-جامعه و تاریخ -ورزش و غیره! نظرات خود را تنها و تنها با کلیک اینجا اعلام فرمایند و سیب زمینی (یرالمای مورد نظرشان ) را معرفی نمایند و دیگر شمارهای سازمان را اشغال نفرمایید!
بدیهی است انتظار خبرگزاری زورنا از مخاطبان خود برشمردن دلایل انتخاب مخاطبان خویش بدون هرگونه توهین و یا تحقیر سیب زمینی های مورد نظر است.
انتخاب های شما:
1. آقای/ خانم ............... حوزه فعالیت و علت انتخاب: ....................
2.آقای/ خانم ............... حوزه فعالیت و علت انتخاب: ....................
3.آقای/ خانم ............... حوزه فعالیت و علت انتخاب: ....................
4.آقای/ خانم ............... حوزه فعالیت و علت انتخاب: ....................
5.آقای/ خانم ............... حوزه فعالیت و علت انتخاب: ....................

برای انتخاب سیب زمینی مورد نظر فقط و فقط اینجا را کلیک فرمایید
 
برای انتخاب 5 چهره نشریه فخیمه آذرپیام به اینجا هم سری بزنید