هوای‌هماهنگی‌بین‌مسئولان‌خراب‌است!

كلان‌شهر تبریز،‌از آلودگی ناشی از گرد و غبار تا زمانی در امان بود كه،‌ توده هوای توام با گرد و غبار به این شهر، آسمان تبریز را نیز تیره و تار كرد و نفس كشیدن در آن سخت شد.

به گزارش خبرنگار زورنا ،به دنبال رسیدن هوا به وضعیت اضطرار، مــدارس شیفـت صبـح و شهـرهـای جنـوبـی آذربایجان‌شرقی دیروز، 5‌دی ماه تعطیل شد. در حالی كه هواهای صبح دیروز شهرستان عاری از هـرگـونـه آلـودگـی بـود و مـا شـاهد یكی از دل‌انگیزترین هواهای بهاری نیز بودیم.

باید توجه داشت، كه وضعیت آب و هوای یـك منطقه به چهار وضعیت عادی، هشدار، اضطرار و بحران تقسیم می‌شود، مدیركل محیط زیست آذربایجان‌شرقی اعلام كرد: شهر تبر یز تا مرحله بحران تنها یك گام فاصله دارد.

بیوك رئیسی ادامه داد: از مركز پایش و كنترل آلودگی هوای مستقر در اداره كل و مركز تحقیات حفاظت محیط زیست استان، میزان گرد و غبار با منشا فرامنطقه‌ای به طور میانگین به یك هزار میكروگرم در مترمكعب رسیده است كه همین افزایش پنج برابر ذرات معلق در هوا وضعیت هوای تبریز را به مرحله اضطرار رسانده است.

وی در خصوص این كه این وضعیت تا چه زمـانـی ادامـه مـی‌یاید، گفت: طبق پیش‌بینی هواشناسی، وضعیت كنونی تا دو روز آینده ادامه دارد اما این درحالی است كه شرایط جوی به سرعت تغییر كرد و ما شاهد بارش باران و برف بودیم.

كارشناسان بهداشت هم اعلام كردند، با توجه به استاندارد این آلاینده، در شرایط فعلی، هوای شهرستان تبریز در شرایط ناسالم قرار دارد، از این رو، بیماران قلبی- عروقی، ریوی و افراد سالخورده از تردد غیرضروری و دانش‌آموزان از انجـام فعالیت‌های بدنی و برگزاری اردو در فضای باز خودداری كنند.

به گزارش ایسنا، سازمان آموزش و پرورش اعلام كرده بود، تمامی‌مدارس شیفت ظهر دیروز تعطیل نمی‌باشد.

حال این سوال پیش می‌آید درحالی كه هـوای صبح دیروز طراوت همیشگی خود را داشت، چرا مسئولان بدون هماهنگی با هم، در صدد اجرای قانون تعطیلی مدارس برآمدند؟ چرا سازمان آموزش و پرورش اعلامیه‌‌ای در مورد تعطیلی مدار س اعلام نكرد؟

اگر بخواهیم از دید مثبت به آن بنگریم، به موجب تعطیلی دیروز آلودگی در سطح شهر كاهش یافت و مشكل ترافیك تا حدی تضعیف گردید، اما با این همه كدامین‌نهاد به این سوال كه چـرا مـدارس صبح دیروز تعطیل اعلام شد، پاسخگو است؟

در اطلاع‌رسانی جامع و كامل، هماهنگی بین اداره كل هواشناسی و آموزش و پرورش را می‌بایست شاهد بودیم، كه این نشان از این است كه هوای هماهنگی بین مسئولان خراب است.