سهام مهر عدالت مسکن گستر به همه علاقه مندان واگذار می شود 

رییس  و دبیر کل توزیع سهام مهر عدالت مسکن گستر  گفت : با تمام وجودمان تلاش خواهیم کرد « مهر » سهام مهر عدالت مسکن گستر  را بدون خوشه بندی در بسته بندی های مناسب با کیفیت عالی و قیمت ارزان به همه علاقه مندان «مهر »واگذار نماییم. 

مهر انگیز مهر پر افزود : تمامی شعب این شرکت آماده واگذاری سهام مهر عدالت مسکن گستر می باشند و علاقمندان از تمامی خوشه های موجود و حتی خارج از خوشه ها (سنبل های محترم جامعه ) در اسرع زمان با ارائه اسناد از نوع منقول و غیر منقول  جهت دریافت کد ره گیری می توانند  اقدام نمایند .

مهر پر با اعلام این که زمان برای تمامی خانوار محفوظ است گفت : خانواده ها در این طرح  تنها از نظر «مهر» بندی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و نسبت به نوع بی مهری های صورت گرفته ،سهام مهر عدالت مسکن گستر  دریافت خواهندکرد.

دبیر کل توزیع سهام مهر عدالت مسکن گستر  هر گونه شائبه ارتباط  سهام مهر عدالت مسکن گستر  با  دیگر سهام ها و غیر سهام ها را لفظی و قابل پیگرد خواند و گفت : معلوم نیست متولی مهر و بی مهری در این کشور کیست و ما تنها شرکت در کل ایران بلکه منطقه و جهان  هستیم که داعیه سهام مهر عدالت مسکن گستر به همه علاقه مندان را داریم .