وزیر راه دولت سیزدهم: تقصیر ا متوجه دولتهای قبلی است.

خبرگزاری زورنا 1400/07/06: همزمان با فرا رسیدن روز " جاده سازی و چالشهای فرا روی " اتوبان تبریز ـ زنجان برای چندمین بار (تکمیلا) افتتاح شد . وزیر راه دولت سیزدهم در این مراسم از تاخیر 20 ساله در بازگشایی و افتتاح این پروژه گله مند بوده و تقصیر آن را متوجه دولتهای قبلی دانست . وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسیده بود : چرا در طراحی و ساخت اتوبان به این گستردگی شهر تاریخی و مهمی همچون میانه نادیده گرفته شده و عملا از صفحه روزگار حذف شده است ، ابراز تاسف کرد . بعد از این گزارش از وضعیت سلامتی خبرنگار ما اطلاعی در دست نیست!