ارک بزرگ تبریز ناپدید شد 

خبرگزاری زورنا 1400/07/04 : حوالی ساعت سه نیمه شب ارک بزرگ تبریز ناپدید شده و هیچ اثری از این نماد تاریخی در دست نیست . مسئولین امر ضمن ارسال تصـــویر بچه گی های ارک به کلیه جراید و مطبوعات ، از عموم مردم درخواست نمودند که در صورت یافتن آن هر چه سریعتر با بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام تماس بگیرند چرا که یابنده احتمالا دچار اختلالات عصبی است .