دانلود  وحید جلیلونددر شب های نقره ای

  دریافت 2:13  همیشه نور ...
  دریافت 1:20  وحده لا اله الا هو
  دریافت 4:00  والعصر ای روشن ابدی ...
  دریافت 5:00  و تو نیامدی ...
  دریافت 2:21 نگاه مهربان
  دریافت 2:28  نشانم بده3
  دریافت 3:00  نشانم بده2
  دریافت 1:18 نشانم بده1
  دریافت 1:08  می دانی چقدر دوستت دارم ؟!
  دریافت 3:29  می دانی ، بعدِ یاران همه چیز
  دریافت 3:00 می بینی عزیز دلم...
  دریافت 3:26  مهربان من ... دوست دارم تو را
  دریافت 1:20  مهربان سلام