اشاره: خبرگزاری زورنا هر چند به صورت «نرم» اما با سابقه ای که از آن سراغ داریم هر از چند گاهی برخی یادداشتها و وقایع را جهت تنویر افکار عمومی منتشر می کند، به تازگی یادداشت تحلیلی مدیرمسئول این خبرگزاری ما را بر این داشته است عین مطلب را در خروجی این خبرگزاری جهت بهره برداری دوستان و مخاطبان منتشر نماییم:

 

«روزی که وارد سازمان فرهنگی هنری شدم نقش خبرگزاری ها را بیش از هر چیزی رویت نمودم و با دوستان در حالی که هنوز به قول «چله» عزیز سازمان روی کاغذ بود تصمیم به راه اندازی خبرگزاری شهریار(محل تولد آن سازمان فرهنگی هنری است) گرفتیم تا علاوه بر کاغذ این سازمان و مجموعه شهرداری تبریز را مجازی هم بکنیم.

خبرگزاری شهریار که هنوز هم وقتی به آن مراجعه می کنم کنف می شوم!- چرا که از آن زمان تا به حال (دو سه سال می شود) سازمان فن آوری شهرداری نخواسته ویا نتوانسته عیبها و نقایض آن را برطرف کند- و من آن روزها به این نتیجه رسیدم که سازمان هم ایضاً نقایصی خواهد داشت که هرگز برطرف نخواهد شد که می توان بعنوان نمونه نبود یک عدد ساختمان برای خود سازمان (اسم طویل آن را در نظر بگیرید: سازمان فرهنگی هنری شهرداری کلانشهر تبریز ) تا از اجاره نشینی خلاصی یابد ویا عدم تخصیص فرهنگسراها به سازمان که سازمان بدون فرهنگسرا در کلانشهر به چه کار آید خدا داند!

و یک یا چند نفر تا آن زمان می توانند خودی در یک مجموعه نشان دهند که خود مجموعه بخواهد و اگر این عزم نباشد بهتر که نتنها خبرگزاری شهریار نباشد و آن را بی خیال شد بلکه خود زورنا هم لطف وصفایی ندارد.

سید ناظمی را از سازمان فرهنگی نمی شناسم پس به یقین به این حرفم معتقدم که در مجموعه ای که توسط او سالیانی است بر پاست بهتر از سازمان فرهنگی می شود کار کرد چرا که همین کار را هم می کنیم ...

در آن زمان قرار بود  در افقی که از خبرگزاری شهریار ترسیم کرده بودیم به روزنامه شهر تبریز برسیم و از آن سازمان تنها روزنامه شهر را منتشر کنیم اما تنها با ترک شهریار بود که به لطف الهی همین کار را نه در شهرداری بلکه با دوستانی همدل به ثمر رساندیم هر چند هنوز نوپاست و ...

 

یک پیشنهاد:

بر این عقیده­ام که سازمان فرهنگی هنری می تواند خبرگزاری دایر نماید اما هیچ خبرگزاری توان راه اندازی سازمان فرهنگی هنری را نخواهد داشت چرا که جنس کار و مجموعه و زیرمجموعه ها بحثی است که می شود روی آن ساعتها بحث کرد اما از همین جا اعلام می کنم خبرگزاری زورنویسان ایران به خاطر مجموعه زورنویس آن و اهالی محترم آن تنها خبرگزاری در سطح کشور است که می تواند و توانایی اداره شهرداری تبریز بعلاوه مجموعه سازمان فرهنگی هنری را عهده دار شود چرا که می داند:

زندگی عرصه یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد...

 

مدیرمسئول خبرگزاری زورنویسان ایران

زورنا

 

رونوشت:

1-     با آروزی موفقیت هر چه بیشتر برای مدیرعامل قبلی سازمان جناب آقای سیدقاسم ناظمی

2-     همچنین با آروزی موفقیت برای عزیزان این عرصه که جدیداً وارد سازمان شده اند

3-     جهت انتشار در خبرگزاری زورنا