خبرگزاری باجی نیوز آغاز به کار کرد

 

در پی افزایش روزافزون خبرگزاری های اقماری با خبر شدیم خبرگزاری باجی نیوز رسما کار خود را آغاز نموده است ضمن تبریک به این دوستان فعالیت این خبرگزاری را در جمع بیشمار خبرگزاری ها ارج نهاده آرزومندیم در این عرصه موفق باشند

 

خبرگزاری زورنا