میرحسین باز هم سکوتش را شکست


میرحسین موسوی در سومین روز جشنواره در سینما آزادی حاضر شد و در "سکوت کامل" به تماشای فیلم نشست. وی بعد از پایان فیلم در حالی که سعی می‌کرد همچنان سکوت خود را حفظ کند با سر و لبخند جواب خبرنگاران را ‌داد.

خبرنگاری پرسید: آقای دکتر بالاخره شما می‌آین یا نه؟
میرحسین لب‌هایش را خیس کرده بود که خبرنگاری از سمت دیگر سینما فریاد زد: میرحسین مهندسه، دکتر نیست!
بنا بر این گزارش در این لحظه یکباره سینما به آشوب کشیده شد و دعوای لفظی بین خبرنگاران بالا گرفت... به بخشی از این دعوا توجه کنید:
- عقده‌ای‌ها! کشته مرده‌ی مدرکین، هی به این و اون دکتر و مهندس می‌بندین!
- نه که شما نیستین! طرف دیپلم داره می‌آرین وزیرش کنین بعد تقش در می‌آد و...
- برو جلو بوق بزن روزنامه دوزاری...
- تو چی می‌گی که تیراژتون 750 نسخه ‌است.
- هست که هست... مهم اینه که منتشر می‌شه...
- تو یکی دیگه حرف نزن با اون سردبیرتون که مث آلودگی هوا می‌مونه؛ امروز می‌ره بالا فردا می‌آد پایین...
- خیلی هم دلت بخواد؛ سوسول‌طلب مسواک‌گرا...
- به ما توهین می‌کنی زورنامه‌نگار اَره به دست!؟

در همین حال در یک سمت سینما خبرنگاران در حالی که خودکارهای خود را در هوا می‌رقصاندند، شعار می‌دادند: "میرحسین میرحسین...خدانگهدار تو!" و در سمت دیگر در حالی که خبرنگاران ادای آن سمتی‌ها را در می‌آوردند و خودکارها را به شکل مسخره‌ای در هوا می‌چرخاندند، می‌گفتند: بمیرد... بمیرد... هر که طرفدار تو...

به گزارش خبرنگار ما، در اینجا میرحسین موسوی دست راست خود را بالا برد و هنگامی که سالن سینما ساکت شد؛ او سرفه‌ای کرد و سکوت خود را شکست... سرفه‌ی میرحسین موجی از شادی را در یک سوی سینما به راه انداخت. این شادی آنقدر زیاد بود و برخی را از خود بی‌خود کرد که همدیگر را بغل گرفتند؛ در همین حال و هوا خبرنگاری پرسید "آیا وضعیت سینما در دولت شما تغییر می‌کند؟" میرحسین لبخندی از سمت چپ صورتش برای خبرنگار فرستاد و سری تکان داد... موجی از شادی دوباره همان سمت سینما را فرا گرفت و بعضی‌ها دوباره همینطوری! از خود بی‌خود شدند و باقی قضایا!

خبرنگاری پرسید مشکل اصلی سینمای ما چیست؛ که میر حسین به دوردست خیره شد؛ این پاسخ میرحسین خبرنگاران را به وجد آورد و آنها یک دقیقه‌ی کامل برای میرحسین دست ‌زدند؛ عده‌ای هم از این پاسخ اشک ریختند.

به گزارش خبرنگار ما، اظهارات میرحسین در این کنفرانس خبری بعد از 20 سال بازتاب گسترده‌ای در میان رسانه‌های داخلی و خارجی داشت؛ روزنامه‌ی اعتماد با چاپ ویژه‌نامه‌ای اختصاصی در تیتر یک خود نوشت: "برنامه‌های سینمایی میرحسین موسوی برای دولت آینده تشریح شد."
کیهان نیز در ستون گفت و شنود؛ با اشاره به سکوت‌های متمادی و شکست‌های آن در این روزها نوشت: "طرف تو خیابون می‌خوره زمین تا خونه سینه‌خیز می‌ره!"

ادامه اخبار را حتما بخوانید :