نجوای عاشورایی به كارگردانی مجید مجیدی

 اجرا شده توسط محمد علی كریم خانی به صورت صوتی و تصویری شامل دو قسمت فارسی و آذری به همراه زیر نویس فارسی 

 

فایل تصویری:

حسین آرام جانم حسین روح و روانم

آچ درگه احسانی ای ساقی فرزانه - نوحه آذری به همراه زیر نویس فارسی

:فایل صوتی

حسین آرام جانم حسین روح و روانم

آچ درگه احسانی ای ساقی فرزانه - نوحه آذری