اماکن فرهنگی در تبریز

 به اصل خود باز گردانده شوند

 

ریاست محترم سازمان فرهنگی هنری یک کلانشهر گفت : مدیران خوش ذوق می بایست به اصل خود برگردند.

وی با اشاره نکردن به اصل مدیرانی که از فرهنگ به جز دستورالعمل چیزی حالایشان نمی شود گفت : بهتر است خوش ذوقی در همه زمینه ها رعایت و برخی مدیران فرهنگی جای خود را به مکانهای فرهنگی واگذار کنند چرا که مفید واقع می شود .

خبرنگار فرهنگی زورنا در این مورد از وی سوالاتی کرد که اذعان داشت: من در حد توان و مقدورات در توسعه فضاهای فرهنگی تلاش می کنم اما با تاسف باید بگویم فرهنگ هنوز در این شهر به مطالبه عمومی تبدیل نشده است.

وی خواهان عمومی شدن مطالبات فرهنگی به صورت عمومی شد تا دست در دست مردم بتواند یکی از سینماهای شهر را از دست منافع اقتصادی بعضی ها آزاد کند.

یک مدیر که خبرنگار ما نخواست نامش فاش شود گفت : سینما آزادی یک کلانشهر تابلو،  مدتهاست که تعطیل است و باید این سینما به سازمان فرهنگی هنری تحویل و با یک طراحی متفاوت به مجموعه ای فرهنگی هنری تبدیل شود.

خبرگزاری زورنویسان ایران در این قسمت خبر اعلام می دارد:  تکبیر !