مشاجره فیزیکی نمایندگان استان در خصوص عزل و نصب‌ها

به دنبال اختلاف فیزیکی نمایندگان استان در انتخاب بستگان به سمت‌های مختلف در مدیریت استانی، صحن مجلس دیروز آبستن اتفاقات فیزیکی ـ درام گردید.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی زورنا، ماجرا از آنجا آغاز شد که دو تن از نمایندگان استان اصرار به گماردن بستگان سببی و نسبی خود در پست‌های مدیریتی هستند و همین امر آبستن بگو مگوهای اولیه گردیده تا نماینده (الف) که نمی خواست نامش فاش شود و صورتش شطرنجی شده بود به نماینده (ب) با لحن خیلی تندی متلک پرانیده و افزود : برو خودت رو واسه رییس مجلس لوس کن که من حوصله تو یکی رو ندارم، و نماینده (ب) هم در جواب گفت: تو هم برو مدرک تحصیلی تو درست کن که به شیوه کردانیسم اخذ کردی! در این حال نماینده (الف) با پنجه بوکس به طرف نماینده (ب) حمله فرمود که با جا خالی به موقع، پنجه بوکس مزبور بر صورت نماینده بویین‌زهرا اصابت نمود و باعث انبساط خاطر و تشویق حضار، نمایندگان مجلس و هیئت رییسه شد.
 این در حالی است که رییس مجلس ابتدا تصمیم داشت 15 دقیقه تنفس اعلام کند اما با مشاهده این چنین صحنه‌های رزمی ـ پارلمانی، بی خیال گشت تا شاهد شیرین‌کاری بیشتر این عزیزان باشند.
گفتنی است به جهت جا خالی دادن سریع و سرعتی نماینده (ب) که نشان از آمادگی جسمانی و قدرت بدنی بالای وی دارد، فراکسیون اقلیت خواستار اخذ تست دوپینگ از نامبرده هستند. و باز مجددا این در حالی است که سخنگوی مجلس ضمن تقبیح این موضوع اعلام کرد که نمایندگان مجلس، مصونیت از تست دوپینگ دارند. پایان خبر

خبرنگار پارلمانی حوزه مرفه نشینان زورنا ـ تبریز 1400