بازتاب خبر _ در پی اظهار نظر های  خبرنگار  افتخاری  حوزه زنان و بروبچ سرکار خانم «رزیتا خاتون» در خبرگزاری زورنا که با نظرات قابل تامل مخاطبان روبرو شد ،فایل تصویری و صوتی جناب «استاد کریمی مراغه ای »حاوی اشعار ایشان، توسط  عده ای از مخالفان نظر «رزیتا خاتون»، به دفتر خبرگزاری ارسال شده است که این خبرگزاری برای رعایت اصل چند صدایی اقدام به انتشار آنها می نماید .

گفتنی است خبرگزاری زورنا ضمن احترام به مخاطبان از ترجمه فارسی اشعار معذور است مگر این که هنرمندان با ذوق اهل فرهنگ و ادب  ترجمه آن را تقبل نمایند.نظرات تمامی عزیزان را مغتنم و محترم می دانیم .

برای ذخیره،کلیک سمت راست کرده و Save Target As را بزنید فایل تصویری   فایل صوتی